Croatian

Home / Croatian

Međunarodni projekt Bioenergy4Business podupire i promiče (djelomičnu) zamjenu fosilnih goriva (kao što su ugljen, nafta, plin) koji se koriste za grijanje, sa raspoloživim izvorima bioenergije (kao što su nusproizvodi drvne industrije, šumska biomasa, peleti, slama i ostalabiomasa iz poljoprivrede) u Europskoj uniji i izvan nje.

Bioenergy4Business pokazuje investitorima i operaterima u sektoru Toplinarstva kako koristiti biomasu na energetski učinkovit i ekonomičan način.

 

Projekt ima sljedeće tri glavne okosnice:

 

  • Korištenje poslovnih i financijskih modela
  • Stvaranje poticajnog okruženja
  • Procjenamogućnosti i uspostava sustava za korištenje biomase kao energenta za proizvodnju topline i u daljinskom grijanju i za pojedinačne potrebe

 

Projekt koji povezuje zakonodavce i tržišta!

Obraćajući se zakonodavcima, Bioenergy4Business potiče razvoj političkih okvira za održiv, ​​profitabilan i kvalitetan ustroj sustava za korištenje biomase u proizvodnji topline. Projekt pridonosi postizanju ciljeva obnovljivih izvora energije (OIE) 2020. u zemljama članicama EU i utire put za korištenje biomase za proizvodnju topline i nakon 2020. godine.

Danas, europske tvrtke ovise o ugljenu, nafti i prirodnom plinu, koji se često uvozi iz politički nestabilnih područja. Bioenergy4Business pomaže tvrtkama da kao alternativu iskoriste značajan ekonomski i održiv potencijal za proizvodnju topline koji posjeduje europska biomasa!

Bioenergy4Business je projekt financiran od strane Obzor 2020 okvirnog programa Europske Unije.

 

Pročitajte letakprojekta [OVDJE] BG, DE, DK, EN, FI, FR, NL, PL, RO, SK, UK, HR

 

Glavni ciljevi projekta:

 

  • Identificirati najperspektivnije komercijalne tržišne segmente za koje je poželjan prelazak sa fosilnih goriva na biomasu;
  • Pripremiti poslovne strategije i modele;
  • Pružiti znanje o opskrbi i korištenju biomase;
  • Obučiti developere, konzultante, operatere u Toplinarstvui zaposleniketvrtki koje pružaju energetske uslugeda procjene mogućnosti i razvijaju projekte u zajednicama s daljinskim grijanjem iu sektorima s potrebom proizvodnje topline;
  • Uvjeriti dionikeo mogućnostima koje se stvarajuna lokalnoj razini korištenjem biomase za proizvodnju topline;
  • Prikazati zakonodavcima legislativne mjere koje bi mogle ubrzati proces korištenja tehnologija proizvodnje topline iz biomase.