Danish

Home / Danish

Bioenergy4Business er et international projekt, hvis formål er at understøtte og promovere substitueringen -i varmeproduktion – af fossile energikilder (kul, olie og gas) med bioenergi ressourcer (pellets, halm, restprodukter fra skov og landbrugsproduktion).

 

Bioenergy4Business viser investorer og operatører hvordan biomasse kan bruges på både en energieffektiv og kosteffektiv facon.

 

Hjørnestenene, som projektet understøtter, er følgende:

 

  • Brug af sunde erhvervsudvikling- og finansieringsmodeller
  • At skabe et aktiveringsmiljø
  • Forsigtigt evaluering og implementering af varme fra bioenergi i både fjernvarme og individuel opvarmning

Bioenergy4Business er et projekt som forbinder policy makers og markedet!

 

En målgruppe for Bioenergy4Business er policy makers – politikkere og embedsmænd der arbejder strategisk med den politiske dagsorden, og projektet opfordrer til udviklingen af rammebetingelser for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig højkvalitets varme fra bioenergi. Projektet medvirker til at opfylde 2020 RES målene for EU medlemslandende, og baner vejen for forsat brug af bioenergi til varmeproduktion efter 2020.

På nuværende tidspunkt er det Europæiske erhvervsliv og industri afhængig af kul, olie og naturgas, som ofte er importeret fra politisk ustabile regioner. Bioenergy4Business hjælper virksomheder med at udnytte det betydelige økonomiske og bæredygtige potentiale i Europæisk bioenergi.

Bioenergy4Business er et projekt støttet af Horizon 2020 – EU’s støtteprogram for forskning og innovation.

 

Læs projektets løbeseddel [HER] BG, DE, DK, EN, FI, FR, NL, PL, RO, SK, UK, ZG

 

Projektets hovedformål:

 

  • Identificere det mest lovende kommercielle markedssegment hvor et skift fra fossileenergikilder til bioenergi er tilrådelig
  • Forberede erhvervsstrategier og modeller
  • Levere know-how om forsyning og brug af biomasse
  • Træne udviklere, konsulenter, operatører og arbejdstagere i energiservice virksomheder til at vurdere og udvikle projekter i samfund med fjernvarme, og i sektorer med egenproduktion af varme
  • Overbevise stakeholders om mulighederne som skabes ved at bruge lokale værdikeder for bioenergi til varmeproduktion.
  • Gøre relevante policy makers bevidste om politiske tiltag, som kan fremskynde den teknologiske diffusionsproces af bioenergi til varmeproduktion.