Dutch

Home / Dutch

Het internationale project ‘’Bioenergy4Business” ondersteunt en promoot het gebruik van biomassa voor warmteproductie als (gedeeltelijke) vervanging van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. Beschikbare biomassabronnen zijn pellets, chips, stro, restproducten uit de houtverwerkende industrie en biomassastromen uit de agrarische sector en bosbouw afkomstig van binnen en buiten de Europese Unie.

 

Bioenergy4Business toont investeerders en exploitanten hoe biomassa op een energie-efficiënte en kosteneffectieve manier kan worden ingezet.

 

Het project zet in op de volgende drie belangrijke onderdelen:

 

  • Het gebruik van betrouwbare business cases met degelijke financiële onderbouwing
  • Het creëren van een stimulerende omgeving
  • Een zorgvuldige afweging en inpassing van warmte uit biomassa voor zowel stadsverwarming projecten als toepassingen in gebouwen en huizen

Dit project is dé verbinding tussen beleidsmakers en de markt!

 

Bioenergy4Business helpt beleidsmakers bij de ontwikkeling van beleidskaders voor duurzame, winstgevende en hoogwaardige warmte uit biomassa. Het project draagt bij aan de verwezenlijking van de 2020-RES doelen in de EU-lidstaten en effent ook de weg voor het gebruik van bio-energie na 2020.

Op dit momentzijn de Europese bedrijven afhankelijk van kolen, olie en aardgas, die vaak uit politiek instabiele regio’s worden geïmporteerd. Bioenergy4Business helpt bedrijven te profiteren van het aanzienlijke economische en duurzame potentieel van bio-energie in Europa als een volwaardig alternatief!

Het project Bioenergy4Businesswordt gefinancierd door het Horizon 2020-kaderprogramma van de Europese Unie.

[Lees meer] over het project

 

Doel van het project:

 

  • Wat zijn de meest veelbelovende marktsegmenten waar vervanging van fossiele brandstoffen naar bio-energie interessant is;
  • Het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën en business modellen;
  • Kennisontwikkeling op het gebied van inzet en toepassing van biomassa;
  • Het trainen van ontwikkelaars, consultants, exploitanten en medewerkers van energiebedrijven hoe bio-energie kan worden ingezet voor zowel stadsverwarming als indivuele warmteproductie;
  • Het benadrukken van de mogelijkheden van lokale waardeketens voor bio-energie;
  • Informeren van de relevante beleidsmakers over politieke maatregelen die de inzet en toepassing van bio-energie kunnen versnellen.