Finnish

Home / Finnish

Kansainvälinen Bioenergy4Business – hanke tukee ja edistää korvaamaan lämmitykseen käytettävien fossiilisten polttoaineiden (kuten hiili, öljy, kaasu) käyttöä bioenergialla, sekä Euroopan unionin alueella että sen ulkopuolella. Bioenergian lähteitä ovat muun muassa teollisuuden puupohjaiset sivutuotteet, metsäbiomassa, pelletit, olki ja muut maatalouden biomassapohjaiset tuotteet.

Bioenergy4Business -hankkeessa opastetaan investoijia ja alan toimijoita käyttämään biomassaa sekä energia- että kustannustehokkaasti.

 

Projektin tärkeimmät toimenpiteet ovat:

 

  • hyvien liiketoiminta- ja rahoitusmallien hyödyntäminen
  • suotuisan toimintaympäristön luominen
  • bioenergialla tuotetun lämmön edistäminen alueellisessa kaukolämmityksessä sekä yksittäisissä rakennuksissa ja teollisuudessa

Projekti yhdistää päättäjät ja markkinat:

 

Bioenergy4Business kannustaa päättäjiä kehittämään kestävän, kannattavan ja hyvälaatuisen bioenergialla tuotetun lämmön ohjauskeinoja. Projektin toimenpiteet edistävät EU:n uusiutuvan energian 2020 tavoitteiden saavuttamista ja edistävät biolämmön hyödyntämistä myös vielä pidemmällä aikavälillä.

Tällä hetkellä eurooppalaiset yritykset ovat riippuvaisia hiilestä, öljystä ja maakaasusta, joita usein tuodaan poliittisesti epävakailta alueilta. Bioenergy4Business auttaa yrityksiä hyödyntämään bioenergian käytön avulla saavutettavia merkittäviä taloudellisia etuja sekä samalla tuomaan esiin bioenergian kestävää käyttöä varteenotettavana vaihtoehtona Euroopan tasolla!

Bioenergy4Business projektin rahoittaja on Euroopan Unionin Horisontti 2020 puiteohjelma.

 

Projeketin päätavoitteita ovat:

 

  • Määrittää fosiilisista polttoaineista bioenergiaan siirtymisen kannalta lupaavimmat toimialat
  • Liiketoimintastrategioiden ja mallien tekeminen
  • Biomassan tarjontaan ja kysyntään liittyvän tiedon tarjoaminen
  • Tarjota koulutusta hankekehittäjille, konsulteille, lämpöä tuottaville yrityksille ja energiapalveluyrityksille, jotta ne pystyvät arvioimaan ja kehittämään hankkeita liittyen sekä aluelämpöön että yritysten omaan käyttöön tuotettavaan lämpöön
  • Sidosryhmien vakuuttaminen biolämmön paikallisten arvoketjujen hyödyistä ja mahdollisuuksista
  • Saada poliittiset päättäjät tietoisiksi toimenpiteistä, jotka vauhdittavat biolämpö teknologioiden leviämistä