Polish

Home / Polish

Międzynarodowy projekt Bioenergy4Buisness wspomaga i promuje (częściowe) zastępowanie paliw kopalnych, (takich jak węgiel, olej opałowy, gaz) wykorzystywanych na cele grzewcze, biomasą (np. produkty uboczne przemysłu drzewnego, biomasa leśna, pelet, słoma i inne produkty pochodzenia rolniczego) w Unii Europejskiej oraz poza nią.

 

Bioenergy4Buisness prezentuje inwestorom i operatorom jak używać biomasę w sposób opłacalny i wydajnie energetycznie.

 

Projekt opiera się na trzech głównych filarach:

 

  • Użyciu rozsądnych modeli biznesowych i finansowych
  • Stworzeniusprzyjającychwarunków
  • Uważnej ocenie i wdrażaniu wykorzystania biomasy, zarówno w ciepłownictwie jak i dla zastosowań dla potrzeb własnych

Projekt, który łączy prawodawców i rynki!

 

Bioenergy4Business zachęca prawodawców do opracowywania ram polityki na rzecz zrównoważonej, dochodowej i wysokiej jakości ciepła z biomasy. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów OZE na rok 2020 w państwach członkowskich UE i otwiera drogę do wykorzystywania biomasy na cele ciepłownicze po roku 2020.

Obecnie przedsiębiorstwa europejskie są uzależnione od węgla, oleju opałowego i gazu, są często importowane z regionów niestabilnych politycznie. Bioenergy4Business pomaga przedsiębiorcom wykorzystywać znaczny potencjał gospodarczy i potencjał zrównoważonego rozwoju ciepła z biomasy jako realną alternatywę dla paliw kopalnych! )

Bioenergy4Business to projekt finansowany w ramach programu ramowego Horizon 2020  Unii Europejskiej.

 

Przeczytaj ulotkę programu [TUTAJ]  BG, DE, DK, EN, FI,FR,NL,PL,RO,SK,UK,ZG

 

Głównecele projektu:

 

  • Deweloperzy, konsultanci, operatorzy oraz pracownicyciepłowni, inżynierowie w zakładach ciepłowniczych oraz w sektorach gdzie wykorzystywana jest biomasa na cele grzewcze.
  • Convince stakeholders of the opportunities that are created by local value chains for bioenergy heat;
  • Przekonanie interesantów o możliwościach, które są tworzone przez lokalne łańcuchy wartości dla bioenergii cieplnej
  • Make the relevant policy makers aware of policy measures that could speed up the bioenergy heat technology diffusion process.
  • Uświadomienie prawodawców o środkach politycznych, które mogą przyśpieszyć procesy technologiczne