Romanian

Home / Romanian

Proiectul internațional Bioenergy4Business susține și promovează trecerea (parțială) de la folosirea combustibililor fosili (cărbune, petrol, gaze naturale) pentru producerea de căldură, la folosirea surselor disponibile de bioenergie (cum ar fi produse derivate din industria lemnului, biomasă forestieră, peleți, paie și alte deșeuri agricole) în Uniunea Europeană și nu numai.

 

Bioenergy4Business își propune să prezinte investitorilor și operatorilor cum să utilizeze biomasa într-un mod eficient din punct de vedere energetic, dar și din punct de vedere al costurilor.

 

Proiectul susține următoarele în principal:

 

  • Utilizarea de modele de business și de opțiuni de finanțare sănătoase
  • Crearea unui mediu propice de dezvoltare
  • Analiza și implementarea atentă de proiecte atât pentru termoficare cât și pentru producția proprie de căldură

Un proiect care aduce împreună factorii de decizie și piața!

 

Vizând factorii de decizie, Bioenergy4Business încurajează dezvoltarea cadrului legislativ și a politicilor care să permită dezvoltarea de proiecte sustenabile și profitabile și care să genereze încălzire de înaltă eficiență prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Proiectul contribuie la atingerea cotelor RES pentru 2020 în statele membre ale UE și deschide calea folosirii încălzirii din surse regenerabile și după această dată.

In prezent, multe afaceri din Europa sunt dependente de cărbune, petrol și gaze naturale, importate adesea din regiuni instabile politic. Bioenergy4Business ajută la exploatarea potențialului economic și de sustenabilitate a producerii de căldură din surse regenerabile ca o alternativă viabilă la acestea.

Bioenergy4Business este un proiect finanțat de Programul – Cadru Horizon 2020 al Uniunii Europene.

 

Pliantele de prezentare sunt disponibile [AICI]  BG, DE, DK, EN, FI, FR, NL, PL, RO, SK, UK, ZG

 

Obiectivele principale ale Proiectului:

 

  • Identificarea celor mai promițătoare sectoare comerciale pentru care trecerea de la combustibilii fosili la bioenergie este recomandabilă;
  • Pregătirea de strategii și modele de business;
  • Livrarea de know-how în ceea ce privește furnizarea și utilizarea biomasei;
  • Pregătirea dezvoltatorilor, consultanților, operatorilor și angajaților din companiile tip ESCo pentru a evalua și să dezvolta proiecte în comunitățile care dispun de sisteme de termoficare, precum și în sectoarele cu potențial pentru auto producerea de căldură;
  • Convingerea factorilor de decizie despre oportunitățile create de piețele locale de încălzire prin bioenergie;
  • Conștientizarea factorilor de decizie relevanți în ce privește măsurile care ar putea accelera procesul de difuzare a tehnologiilor de producere a căldurii din surse regenerabile.